Dlaczego akurat Kambodża?

Powodów rozpatrywanych na wielu płaszczyznach jest wiele.

Przybliżę kilka, które dla nas  są najważniejsze i zadecydowały o tym, że postanowiliśmy rozwijać skrzydła biznesowe w Kambodży.

Po pierwsze, buddyzm, i to bardzo przyjemne jego oblicze. Ludzie po prostu mili, nienachalni, uśmiechnięci, pomocni. Pokój i Spokój. Miejsce idealne do życia jeśli usilnie nie pragniesz cały czas o coś walczyć.

Po drugie – stabilny system prawny i gospodarczy. Niezmienny rząd od 1993 roku, od 1999 kraj jest członkiem ASEAN (stowarzyszenie krajów Azji Południowo Wschodniej), od 2004 – członkiem WTO. Prosta ordynacja prawna, przejrzyste przepisy odnośnie prowadzenia działalności, zakupu ziemi itd.

Po trzecie – liczne zachęty i zwolnienia podatkowe dla Inwestorów.

Po czwarte – wszechobecny dolar. To wygodne, (waluta znana, bardziej niż mniej stabilna i przewidywalna) rozwiązanie,  jego powszechne użycie daje oszczędności w postaci braku potrzeby przewalutowania środków (fakt, robimy to po prostu w Europie). Dolar to 85% wolumenu transakcji mających swój przebieg w kraju, i praktycznie 100% w przypadku inwestycji w nieruchomości czy przy udziale zagranicznych inwestorów.

Po piąte – mediana wieku. W wyniku krwawej historii z lat 70-tych, jest to jeden z najmłodszych krajów Azji, średnia wielu 24 lata. Młodzi ludzie uczą się angielskiego, są chętni do pracy w sektorach, które dają im dodatkowe korzyści (np. turystyka i kontakt z obywatelami innych krajów).

Po szóste i bardzo ważne w kwestii prowadzonych tam inwestycji, to kraj o wciąż najniższych kosztach pracy w Azji (dane z 2018 roku). Dla OPEX- u inwestycji tam prowadzonych jest to znacząca dana.

Zaznaczamy, iż są to nasze własne kryteria. Kraj jako podmiot skupiony na propagowaniu liberalnej gospodarki jest atrakcyjny w kontekście tego co robimy w nim tu i teraz.